NAVN
#111# Georg Ludvig Albert Christensen
FØDSEL
Kirkebog, Odense amt, Vends herred, Brenderup sogn, 1873-1891, opslag 10

Født den 21-8-1875 i Aahøjrup, Georg Ludvig Albert Christensen, søn af Maler
Hans Christensen i Aahøjrup og Hustru Dorthea Rasmine Kirstine Jørgensen, 37 Aar gammel.

LEVNED
Folketælling, 1-2-1880, Odense amt, Vends herred, Brenderup sogn, opslag 70

Hus i Aahøjrup
Hans Christensen, 46 aar, f. i Vejlby, Husfader, Maler
Dorthea Rasmine Kirstine født Jørgensen, 41 aar, født i Brenderup, Hustru
Karl Kristian Jørgen Anton Christensen, 16 aar, født i Brenderup, barn
(Theodor Axel Lunde Christensen, 14 Aar, født i Brenderup, barn
    for tiden tjenestedreng paa en nærliggende gaard. (Opslag 69))
Karoline Anna Louise Christensen, 10 aar, født i Brenderup, barn
Georg Ludvig Albert Christensen, 4 aar, født i Brenderup, barn
Karen Augusta Thora Christensen, 2 aar, født i Brenderup, barn

KONFIRMATION
Kirkebog, Odense amt, Vends herred, Brenderup sogn, 1855-1890, opslag 182

Konfirmeret første søndag efter Mikkelsdag 1889 i Brenderup,
Georg Ludvig Albert Kristensen, Aahøjrup, søn af Maler Hans Kristensen og
Hustru Dorthe Rasmine Kirstine Jørgensen i Aahøjrup.
Født i Brenderup Sogn den 21-8-1875. mg+ mg.

LEVNED
Folketælling, 1-2-1890, Odense amt, Vends herred, Brenderup sogn, opslag 60

Hus i Aahøjrup
Hans Christensen, 56 aar, Husfader, Maler
Dorthea Rasmine Kirstine, 51 aar, Husmoder
Georg Ludvig Albert Christensen, 14 aar, barn
Karen Augusta Thora Christensen, 12 aar, barn

VIELSE
Kirkebog, Præstø amt, Bjæverskov herred, Herfølge sogn, 1892-1902, Opslag 255:

4. Viet den 7-5-1902 i Herfølge Kirke Georg Ludvig Albert Christensen,
født den 21-8-1875 i Brenderup Sogn, Vends Herred, Ungkarl, Cand. phil.
Lærer i Ordrup. Søn af Malermester Hans Christensen og Hustru Dorthea Rasmine
Kirstine Jørgensen i Aahøjrup, Brenderup Sogn, Vends Herred. 26 Aar. Og
Anna Mette Marie Kobbernagel, født den 14-6-1879 i Aashøj, Herfølge Sogn.
Pige I Hjemmet hos Forældrene i Aashøj Skole. Datter af Lærer Lars Pedersen
Kobbernagel og Ane Johanne Petrea Kjær i Aashøj Skole. 22 Aar.
Forlovere: Carl Christensen, Overlærer ved Frederiksværks Borgerskole,
L. P. Kobbernagel, Lærer i Aashøj.

BARNEFØDSLER
Kirkebog, København amt, Sokkelund herred, Ordrup sogn, 1901-1909, Opslag 28:

17. Født den 25-2-1903 i Ordrup By og Sogn, Vagn Aaboe Christensen, se anm.
Døbt den 5-4-1903 i Kirken. Søn af Lærer Georg Ludvig Albert Christensen
og Hustru Anna Mette Marie Kobbernagel, 23 Aar, Ordrup.
Fadderne: Forældrene,
Lærer Lars Pedersen Kobbernagel og Hustru Petrea født Kjær, Aashøj Skole pr Køge.
Frk. Karen Augusta Thora Christensen, Ordrup Skole.
Lærer Aage Andreas Kobbernagel, Ole Suhrsgade 7, Kjøbenhavn.
frk. Dagny Helene Kobbernagel, Aashøj Skole pr. Køge.
Købmand Willum Koch, Rewentlowsgade 24, Kjøbenhavn.
Anm.: Navnet rettet til Vagn Aaboe i henhold til kongelig bevilling af 27-8-1930.

Kirkebog, København amt, Sokkelund herred, Hellerup sogn, 1901-1909, Opslag 46:

53. Født den 10-7-1904 paa Hellerupvej 14, Hellerup Sogn,
Toke Aaboe Christensen, Døbt den 21-8-1904 i Herfølge Kirke af Oksen, Provst.
Søn af Lærer Georg Ludvig Albert Christensen og Hustru Anna Mette Marie
f. Kobbernagel, 25 Aar. Fadderne: Moderen. Frøken
Karen Augusta Thora Christensen, Hellerupvej 17. Frøken Thora Birgitte
Kobbernagel og Lærer L.P. Kobbernagel, Aashøj. Førstelærer P.V.
Petersen, Ordrup. I følge Kgl. Bevilling? af 27-8-1930 er Efternavnet Aaboe.

Kirkebog, København amt, Sokkelund herred, Hellerup sogn, 1901-1909, Opslag 219:

31. Født den 17-6-1906 paa Estersvej 10 Stuen t.H., Hellerup Sogn,
Anna Dorthea Aaboe Christensen, Døbt den 19-8-1906 i Hellerup Kirke af
Pastor Nordentoft. Datter af Kommunelærer Georg Ludvig Albert Christensen
og Hustru Anna Mette Marie f. Kobbernagel, 24 Aar. Fadderne:
1) Lærer Kobbernagel, Åshøj Skole pr Køge.
2 og 3) Kjøbmand William Koch og Fru Dagny Koch, Stampesgade 1, København.
4) Lærerinde Frk. Alma Madsen, Onsgårdsvej 15.

LEVNED
Folketælling, 1-2-1911, København stad, Estersvej (Hellerup), Opslag 20:

Gade-Nr. 10, Matr.-Nr. 16nd, oa, Stuen th
Albert Christensen, født 21-8-1875, Brenderup, hertil 1901 fra Kbh., Husfader,
- Kommunelærer
Anna f. Kobbernagel, født 14-6-1879, Herfølge, hertil 1902 fra Herfølge, Husmoder
Vagn Christensen, født 25-2-1903, Ordrup, Barn
Toke Christensen, født 10-7-1904, Hellerup, Barn
Anna Dorthea Christensen, født 14-6-1906, Hellerup, Barn

BARNEFØDSEL
Kirkebog, København amt, Sokkelund herred, Hellerup sogn, 1910-1916, opslag 56

29. Født den 7-6-1912 paa Estersvej 10 St. t.h., Hellerup Sogn,
Helge Aaboe Christensen, Døbt den 20-10-1912 i Kirken af Provst Nordentoft.
Søn af Kommunelærer cand. mag. Georg Ludvig Albert Christensen
og Hustru Anna Mette Marie født Kobbernagel, 32 Aar. Fadderne: Overlærer Carl
Christensen og Hustru, Frederiksværk. Kommunelærer Aage Kobbernagel,
Rønne Allé, Holte og Hustru.
I følge Kgl. Bevilling? af 27-8-1930 er Efternavnet Aaboe.

LEVNED
Folketælling, 1-2-1916, Randers amt, Randers, Nørreboulevard "240b", opslag 18

Christensen, Georg Ludvig Albert, født den 21-8-1875, Husfader, Skoleinspektør
Christensen, Anna Mette Marie, født Kobbernagel den 14-6-1879, Husmoder
Christensen, Vagn Aaboe, født den 25-2-1903, barn
Christensen, Toke Aaboe, født den 10-7-1904, barn
Christensen, Anna Dorthea Aaboe, født den 17-6-1906
Christensen, Helge Aaboe, født den 7-6-1912, barn
Madsen, Petrea, født den 24-5-1894, Tyende
Nielsen, Knud, født den 20-3-1899, Pensionær, Skoleelev
Thomassen, Børge Harder, født den 17-12-1899, Pensionær, Skoleelev
Hansen, Ove Hartvig, født den 16-11-1901, Pensionær, Skoleelev

BARNEFØDSEL
Kirkebog, Randers amt, Støvring herred, Randers Sct. Peder, 1919-1926, Opslag 312:

91. Født den 4-8-1919, Inger Marie Aaboe Christensen, Nørre Boulevard 240,
Datter af Skoleinspektør Georg Ludvig Albert Christensen,
Anna Mette Marie Kobbernagel. Døbt den 14-9-1919 af W. Møller i Kirken, Fadderne:
Forældrene. Lærer H. Mosbæk. Vagn Aaboe Christensen. Toke Aaboe Christensen.
Navneforandring til Inger Marie Aaboe iflg. kgl. Bevilding af 27-8-1930.

LEVNED
Folketælling, 1-2-1921, Randers amt, Randers købstad, Nørreboulevard, Opslag 20,21:

Forhus, Gade-Nr. 55, Matr.-Nr. 240b, Ejerens Navn: Skoleinsp. A. Christensen
Alb. Christensen, Født 21-8-1875 i Brender. Sg., Husfader, Skoleinsp., Komm. og Stat
Anna Christensen, Født 14-6-1879 i Herfølge Sg., Husmoder
Vagn Christensen, Født 25-2-1904 i Hellerup Sg., Barn
Anthea Christensen, Født 17-6-1908 i Hellerup Sg., Barn
Helge Christensen, Født 7-6-1913? i Hellerup Sg., Barn
Inger Christensen, Født 4-8-1918? i Randers, Barn
- En Tjenestepige -

Folketælling, 5-11-1925, Randers amt, Randers købstad, Tøjhushavevej, Opslag 18:

Forhus, Stuen, Tøjhushavevej 4, Matr.-Nr. 164b
Christensen, Georg Ludvig Albert, Født 21-8-1875, Brenderup, Odense, gift,
- Husfader, Skoleinspektør
Christensen, Anna Mette Marie, Født 14-6-1879, Herfølge, Præstø, gift,
- Husmoder, for tiden Rigshospitalet, Afd.HI
Christensen, Helge Aaboe, Født 7-6-1912, Hellerup, København, ugift, Barn
Christensen, Inger Marie Aaboe, Født 4-8-1919, Randers, ugift, Barn
- En Husassistent -

HUSTRUDØDSFALD
Kirkebog, Randers amt, Støvring herred, Randers Sct. Peder sogn, 1940-1944, Opslag 252:

13. Død den 19-1-1943, Anna Mette Marie Christensen, født Kobbernagel.
Begravet den 23-1-1943 paa Randers Kirkegaard. Gift med Skoleinspektør
Georg Ludvig Albert Christensen, Danmarksgade 14. Datter af Skolelærer
Lars Pedersen Kobbernagel og Hustru Ane Johanne Petrea Kjær.
Født den 14-6-1879 i Herfølge Sogn.

DØD
Kirkebog, Randers amt, Støvring herred, Randers Sct. Peder sogn, 1944-1946, Opslag 52:

NB. Død den 13-3-1945 paa Sygehuset i Viborg, Georg Ludvig Albert Christensen.
Begravet den 19-3-1945 paa Randers Kirkegaard. Skoleinspektør, Danmarksgade 14.
Enkemand efter Anna Mette Marie Kobbernagel. Sidste f. Bopæl, Randers. Søn af
Maler Hans Christensen og Hustru Dorthea Rasmine Kirstine Jørgensen.
Født den 21-8-1875 i Aahøjrup, Brenderup Sogn.